اشـــــــــــــک صبــح

ای صبح بیا تا بگـــریزد شــــب

Never work before breakfast; if you have to work before breakfast, eat your breakfast first. 

~Josh Billings

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www. کلیک کنید


If people were meant to pop out of bed, we'd all sleep in toasters.  ~Author unknown, attributed to Jim Davis

نوشته شده در ۱۳٩۱/۱/٧ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ توسط آفتاب نظرات () |

 

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز


سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پا برجاست
سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست

 

سلام من
به آن پرند سپیده وشادمان
که در سپیده با نسیم
  ترانه ساز می شود  

سلام من
به غنچه ای که صبحدم
به خنده باز می شود

سلام من
به پیچکی که صبح دست سبز او
به سوی آسمان بی کران دراز می شود

سلام من
به هر چه وبه هر کــــسی که با سحر
تمام جسم و جان او پر از نماز می شود


سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش!
سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور باران، ای طراوت بی کران
روزت به خیر باد.


نوشته شده در ۱۳٩۱/۱/٧ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ توسط آفتاب نظرات () |

For a nice friend
"nice morning..

For a sweet friend
"sweet morning

For a loving friend
"lovely morning

For a Good friend
"good morning

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www. کلیک کنید

Morning is a special gift
from ''ALLAH" after a restful sleep,
its a new chance 2do better & try again
where we failed b4.
ENJOY GOOD MORNING

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www. کلیک کنید


 

نوشته شده در ۱۳٩۱/۱/٧ساعت ٢:۱٤ ‎ب.ظ توسط آفتاب نظرات () |

 

If you're going to do something tonight that you'll be sorry for tomorrow morning, sleep late. 

~Henny Youngman        

       

نوشته شده در ۱۳٩۱/۱/٧ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ توسط آفتاب نظرات () |

چه زود... چه زود گذشت .زمستانی که با کوله باری از سرما رفـــــت.

و صدای پای بهار که تا چند قدمی شهر به گوش می رسد دلهره ای

عجیب دارد!

جه زود گذشت...

 

نوشته شده در ۱۳٩۱/۱/٦ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ توسط آفتاب نظرات () |

Design By : Mihantheme